Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2014 của Sở KH&CN
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/04/2014 Lượt xem: 30

Nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2014 của thành phố Đà Nẵng,

Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch hoạt động công tác Cải cách hành chính năm 2014 của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 23/QĐ-SKHCN.

Kế hoạch công tác CCHC năm 2014 đã đề ra 25 nhiệm vụ, phân công cho các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện nhằm tăng cường phục vụ đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân; từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chính quy, hiện đại.

(Lê Văn Hùng - Văn phòng Sở KH&CN)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập