Kế hoạch thực hiên 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/04/2014 Lượt xem: 40

Ngày 06 tháng 02 năm 2012, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2012. Trong đó Sở KH&CN được giao 03 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Nhiệm vụ 1: "Triển khai và hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho Trung tâm Công nghệ Sinh học theo dự án đã được UBND thành phố phê duyệt, có từ 1-2 sản phẩm công nghệ sinh học được báo cáo (giới thiệu)".

Nhiệm vụ 2: "Kiểm tra phương tiện đo lường xăng dầu tại 100% đại lý bán xăng dầu của thành phố theo định kỳ hàng tháng và thông tin kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương cho đông đảo nhân dân được biết".

Nhiệm vụ 3: "Triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai ISO 9000 trong cơ quan hành chính, sự nghiệp thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 8247/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng".

Để thực hiện Quyết định số 979/QĐ-UBND của UBND thành phố, ngày 20 tháng 4 năm 2012, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 số 73a/KH-SKHCN. (Kế hoạch số 73a/KH-SKHCN)

(Người đưa tin: Trần Thị Lê Quyên)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập