Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 19/06/2020 Lượt xem: 10

Triển khai thực hiện Luật Quản lý sử dụng tài sản công; các văn bản pháp luật liên quan và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, nhằm đơn giản hóa thủ tục và quy trình lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã có văn bản  hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Công văn 1929/STC-GCS của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập