Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 05/02/2015 Lượt xem: 29

Ngày 03 tháng 12 năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 08/2014 cho Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, do ông Nguyễn Phú Thái giữ chức vụ Viện trưởng.

Viện đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

- Nghiên cứu xây dựng định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố, dự báo xu hướng phát triển các nguồn nhân lực và các nhân tố phát triển khác; Nghiên cứu những chính sách và công cụ quản lý kinh tế vĩ mô phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố;

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và phát triển đô thị, nghiên cứu và đề xuất các định chế mới để vận hành theo mục tiêu phát triển;

- Chủ trì nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu, thẩm định các chương trình đề án, dự án kinh tế - xã hội theo sự phân công của Thành ủy, UBND thành phố;

- Thực hiện tư vấn các vấn đề về kinh tế theo yêu cầu của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

- Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước trong việc nghiên cứu, trao đổi cán bộ khoa học, đào tạo và thông tin kinh tế theo quy định của Nhà nước.

Viện có trụ sở chính đặt tại Tầng 28, Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng..

(Thanh Thảo)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập