Giao ban khoa học và công nghệ quận/huyện tổng kết năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/01/2015 Lượt xem: 47

Ngày 20 tháng 01 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ với đại diện UBND các quận/huyện về tình hình triển khai công tác quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương.
Tham dự và chủ trì hội nghị có bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cùng lãnh đạo các phòng/đơn vị thuộc Sở, lãnh đạo UBND các quận/huyện, lãnh đạo phòng kinh tế/phòng kinh tế và hạ tầng và chuyên viên phụ trách khoa học và công nghệ của các quận/huyện.
Hội nghị đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015, các khó khăn vướng mắc và các giải pháp cần triển khai để hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động khoa học và công nghệ cấp quận/huyện trong thời gian tới.
Kết thúc hội nghị, bà Vũ Thị Bích Hậu đã phát biểu kết luận về các giải pháp mà các đơn vị có liên quan cần tổ chức thực hiện như sau:

1. Đối với UBND các quận/huyện

- Tiến hành khảo sát tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng nội dung đề nghị hỗ trợ cụ thể về chuyển giao công nghệ trong năm 2015 gửi về Sở KH&CN trước ngày 05/02/2015 để xem xét đưa vào kế hoạch năm 2015 của Sở.

- Đối với các vấn đề địa phương không thể giải quyết được, đề nghị các quận/huyện đề xuất đặt hàng theo kênh nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố.

- Các quận/huyện chủ động bố trí kinh phí chi cho KH&CN hằng năm theo đúng định mức kế hoạch được UBND thành phố phân bổ.

2. Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Phòng Quản lý KH&CN cơ sở làm đầu mối liên hệ chặt chẽ với các quận/huyện để tổng hợp nhu cầu về chuyển giao công nghệ trong năm 2015 báo cáo lãnh đạo Sở.

- Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Hợp tác KH&CN phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ các quận/huyện triển khai các hoạt động về sáng kiến và hỗ trợ doanh nghiệp xác lập, phát triển tài sản trí tuệ.

- Phòng Quản lý công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với các quận/huyện hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 08/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 2799/QĐ-UBND của UBND thành phố.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp chặt chẽ với UBND các quận/huyện trong việc triển khai các nội dung thuộc Đề án "Xây dựng mạng lưới cân đối chứng và kiểm định cân thông dụng tại quận, huyện".

- Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở phối hợp với Thanh tra, Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Hợp tác KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm việc với UBND quận Ngũ Hành Sơn để nắm thông tin hỗ trợ phát triển sản phẩm đá mỹ nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập