QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP KHÔNG GỈ QCVN 20:2019/BKHCN
Người đăng tin: Lê Thị Minh Dung Ngày đăng tin: 26/05/2020 Lượt xem: 9

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ” (QCVN 20:2019/BKHCN)


(Nguồn: Internet)

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ” (QCVN 20:2019/BKHCN), Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Lộ trình áp dụng QCVN 20:2019/BKHCN được quy định như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, thép không gỉ thuộc các mã HS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 20:2019/BKHCN phải đáp ứng các  quy định kỹ thuật tại Mục 2, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và có nhãn phù hợp với quy định tại Mục 3 của QCVN 20:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

Thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập khẩu trước ngày 01 tháng 6 năm 2020 tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thép không gỉ được khuyến khích áp dụng các yêu cầu quy định tại QCVN 19:2019/BKHCN kể từ ngày Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập