Nghiệm thu đề tài “Khảo sát thực trạng hoạt động năng suất chất lượng của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/01/2015 Lượt xem: 38

Vừa qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Khảo sát thực trạng hoạt động năng suất chất lượng của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do Chi cục TCĐLCL chủ trì và ông Nguyễn Viết Nguyên - Chi cục trưởng làm chủ nhiệm đề tài.

Vừa qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Khảo sát thực trạng hoạt động năng suất chất lượng của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" do Chi cục TCĐLCL chủ trì và ông Nguyễn Viết Nguyên - Chi cục trưởng làm chủ nhiệm đề tài.

Hình ảnh buổi nghiệm thu (Bích Liên - Trung tâm Thông tin KH&CN).

Qua số liệu khảo sát của đề tài cho thấy, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ của Đà Nẵng đều gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến thủy sản. Nguồn vốn của các doanh nghiệp cũng rất hạn chế, bên cạnh đó trình độ công nghệ chỉ ở mức trung bình, một số doanh nghiệp đã có sự đổi mới công nghệ nhưng cũng không đồng bộ nên chất lượng hàng hóa sản xuất cũng bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác đào tạo nhân lực, thiếu lao động có tay nghề cao, chưa áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ quản lý trong quá trình sản xuất và kinh doanh (chỉ có 30% doanh nghiệp được khảo sát đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000).

Để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, tạo nguồn thu ngu ổn định cho ngân sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố. Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã đề xuất một số giải pháp giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa như: Giải pháp hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; giải pháp hỗ trợ phát triển xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ quản lý tiên tiến; giải pháp kiện toàn và phát huy hệ thống trợ giúp doanh nghiệp; giải pháp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp; giải pháp tuyên truyền nhân rộng điển hình phong trào năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ…Cũng theo kết quả khảo sát đã có 16 doanh nghiệp đăng ký tham gia Dự án năng suất chất lượng giai đoạn 1 (2014-2016).

(Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Trung - được hỗ trợ 60 triệu theo Quyết định 08/2012/QĐ-UBND để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2008)

Trong năm 2014, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã phát động Chương trình "Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014", qua đó các Sở, Ban ngành đã có nhiều hoạt động chung tay cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh như hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hỗ trợ về thông tin xúc tiến thị trường… Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình "Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" với nhiều hoạt động phong phú như hội thảo, hội nghị giới thiệu công nghệ mới, các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khi đăng ký tham gia Chương trình khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, ISO 14.000, áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến như Kaizen/5s, Lean/6Sigma, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký hợp chuẩn, hợp quy, …

Đồng thời, trong năm 2014 nhằm tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 5 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2012. Bên cạnh đó cũng đã ban hành Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 về việc phê duyệt Dự án "Năng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020". Theo đó, khi các doanh nghiệp đăng ký tham gia và đạt đủ các điều kiện, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị chuyên môn sẽ giúp các doanh nghiệp tư vấn, thẩm định, lựa chọn công nghệ, hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng địa bàn tiêu thụ sản phẩm.

Kết quả của đề tài sẽ giúp các cơ quan tham mưu đề xuất được những chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp với doanh nghiệp đồng thời cũng giúp Chi cục TCĐLCL thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Đà Nẵng thực hiện đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất kinh doanh…

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập