Các văn bản mới ban hành về KH&CN
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 28/01/2015 Lượt xem: 45

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan được biết và chủ động triển khai thực hiện các văn bản sau do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành:

- Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ KH&CN quy định về đánh giá tổ chức KH&CN.

- Thông tư số 36/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 của Bộ KH&CN quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên giá đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp.

- Quyết định số 2249/QĐ-TCĐ ngày 04/12/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập