Hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 28/01/2015 Lượt xem: 42

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn các thông tin chi tiết thực hiện công tác thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ năm 2014 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 607/UBND-VX ngày 22 tháng 01 năm 2015:

Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ: Số 05/2010/TT-BKHCN

Hướng dẫn điền báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ: Hướng dẫn

Biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ: Biểu mẫu ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập