Lấy ý kiến đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp thành phố năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/01/2015 Lượt xem: 72

Thực hiện Công văn số 11607/UBND-VX ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến của công dân, tổ chức đối với các tập thể thuộc Sở KH&CN được đề xuất đề nghị UBND thành phố xét tặng thưởng Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

1. Danh sách tập thể đề xuất khen thưởng (dự kiến) và báo cáo thành tích kèm theo:

- Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ

- Văn phòng Sở

- Phòng Quản lý khoa học

- Phòng Quản lý công nghệ

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Nội dung góp ý: Quý vị có thể góp ý thông qua 02 hình thức như sau:

- Gửi thông tin về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú

Điện thoại: 05113.830214

- Hộp thư điện tử: skhcn@danang.gov.vn

Thời hạn góp ý: 05 ngày kể từ ngày Thông báo.

Những thông tin mà quý vị cung cấp sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của chúng tôi

Xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan đóng góp ý kiến của quý vị!

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập