Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 14/05/2020 Lượt xem: 11

Kết quả công tác cải cách hành chính 10 năm (2011-2020)

Ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020,

Qua 10 năm thực hiện, với sự chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và đã đạt được những kết quả rất tích cực, công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ luôn đạt loại “rất tốt”.

Chi tiết kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tại Báo cáo số 40/BC-SKHCN ngày 31/3/2020.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập