Kế hoạch công tác Cải cách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 14/02/2020 Lượt xem: 7

Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành tại Quyết định số 5339/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019,

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác Cải cách hành chính góp phần ngày càng nâng cao chất lượng nền hành chính thành phố văn minh, hiện đại, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố,

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt, ban hành Kế hoạch số 51/KH-SKHCN về thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020. Kế hoạch tổng quát toàn bộ các nội dung, nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính của Sở trong năm 2020, có sự phân công, giao trách nhiệm thực hiện cụ thể và thời gian thực hiện, hoàn thành của từng nhiệm vụ.

Chi tiết Kế hoạch số 51/KH-SKHCN công tác Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập