ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 07/05/2020 Lượt xem: 67

Sáng nay, ngày 07/5/2020 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Đức Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ các đảng viên của Đảng bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, trên các quan điểm, quy định của Đảng về công tác cán bộ và bám sát yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.


Đồng chí Thái Bá Cảnh – Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đi sâu phân tích tìm ra nguyên nhân những khuyết điểm, tồn tại hạn chế trong 5 năm qua, làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm nhằm tập trung xây dựng Đảng bộ Sở thành một khối đoàn kết, thống nhất hành động, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, giữ vững được vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ quan, đơn vị. Các đại biểu Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiêm túc phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chưa được, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nỗi bật nhất trong 5 năm qua, đó là kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra đều đã hoàn thành, trong đó, chỉ tiêu về kết nạp đảng viên đã vượt 10%. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy, trong nhiệm kỳ qua Sở KH&CN đã tham mưu ban hành 31 văn bản chỉ đạo điều hành quan trọng của Thành ủy, UBND thành phố để thúc đẩy hoạt động KH&CN. Bên cạnh đó, Sở KH&CN luôn tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN. Trong giai đoạn 2015 – 2019, đã có 12 dự án, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN được thực hiện, trong đó có 09 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và 03 dự án tiếp tục triển khai.

Về công tác nghiên cứu khoa học, trong giai đoạn 2015 – 2019 đã hỗ trợ thực hiện 72 nhiệm vụ KH&CN cới tổng kinh phí là 52,835 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng đã được Đảng bộ Sở thực hiện đúng quy định của Đảng.


Đ/c Hà Đức Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Đức Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở KH&CN Đà Nẵng đã đạt được trên tất cả các mặt công tác: từ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính quyền của toàn Đảng bộ và hoạt động KH&CN. Đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm kỳ 2020-2025, là cơ hội và là thách thức rất lớn trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, do đó để Đảng bộ Sở tiếp tục phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ đến, đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Đảng bộ Sở KH&CN tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành kỷ cương của Đảng, đóng góp trí tuệ và công sức của mình vào thành công của đại hội, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN đã thống nhất đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của ngành, tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công,  bầu Ban chấp hành gồm có 8 đồng chí và thông qua Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết Đại hội tập trung 1 số nhiệm vụ:

  • Phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  • Tập trung triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố. Chú trọng phát triển các DN KH&CN.
  • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố, triển khai thực hiện Chương trình số 35-CT-TU của Thành ủy Đà Nẵng về một số giải pháp, chính sách tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4..
  • Tăng cường và đảy mạnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực được phân công.
  • Phát triển mạnh mẽ các dịch vụ KH&CN trên các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công nghệ sinh học, thông tin KH&CN, tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ.
  • Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN.
  • Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN.
  • Đa dạng các nguồn đầu tư cho KH&CN, tăng dần tỉ lệ đầu tư ngoài nguồn ngân sách nhà nước cho KH&CN.
  • Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hàng năm.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập