Kết quả thống kê khoa học công nghệ năm 2012
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/02/2014 Lượt xem: 79

1. Về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

a) Kết quả hoạt động khoa học cấp Nhà nước

Trong năm 2012, có 08 dự án Nông thôn miền núi được triển khai thực hiện. Xem chi tiết tại Phụ lục 7.

b) Đề tài cấp thành phố

* Đề tài, dự án chuyển tiếp:

- Kiểm tra 18/27 lượt đề tài theo kế hoạch. Về cơ bản, các đề tài đã bám sát theo nội dung, mục tiêu đã được phê duyệt. Tuy nhiên, một số đề tài triển khai chậm so với tiến độ trong thuyết minh đề cương nghiên cứu.

- Tổ chức hội đồng nghiệm thu 09/09 đề tài theo kế hoạch năm.

- Xây dựng và nghiệm thu các dự án thành phần thuộc Đề án Bảo tồn Đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Sở Trà, thành phố Đà Nẵng. Kết quả, UBND thành phố đã phê duyệt 8 dự án thành phần thuộc Đề án.

* Đề tài mới năm 2012:

- UBND thành phố đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2012 gồm 16 đề tài. Tính đến nay, đã xét duyệt thuyết minh đề cương nghiên cứu 16/16 đề tài. Trong đó 01 đề tài không thực hiện vì đơn vị chủ trì cho rằng kinh phí bố trí không đủ để thực hiện.

- Ký kết hợp đồng thực hiện 08 đề tài.

* Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng được triển khai cụ thể ở các Phụ lục 5, 6, 7, 8 (đính kèm).

2. Về hoạt động quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân

a) Hoạt động đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ

- Tham gia thẩm định công nghệ 05 dự án.

- Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho Công ty Cổ phần Á Vận.

- Phối hợp với Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ tổ chức Khóa tập huấn về Đánh giá Khoa học công nghệ với sự tham gia của 45 học viên đến từ các Viện, Trung tâm và các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản chính sách của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

b) Công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân

- Hướng dẫn hồ sơ gia hạn, cấp phép hoạt động an toàn bức xạ hạt nhân cho 21 cơ sở.

- Cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang cho 19 cơ sở.

- Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 13 cá nhân.

- Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức lớp đào tạo An toàn bức xạ năm 2012 cho 85 học viên đến từ các tổ chức y tế, các tổ chức liên quan đến công tác bức xạ hạt nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Thông báo cho 60 cơ sở chuyên khoa răng hàm mặt trên địa bàn thành phố yêu cầu khai báo, làm hồ sơ cấp phép và sử dụng thiết bị X-quang răng. Kết quả, có 03 cơ sở đã tiến hành khai báo và được cấp giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang (Phòng khám răng Vũ Duy Hưng, Phòng nha Thiện Mỹ và Nha khoa Sài Gòn).

3. Về hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

- Tham mưu cho UBND thành phố ban hành Chươngtrình phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2 (2012-2015)trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Phối hợp với Công ty cổ phần truyền thông Sao Bắc Á thực hiện phóng sự "Đà Nẵng phát triển và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ" cho chương trình truyền hình "Sản phẩm địa danh" trên kênh info-VTV9.

- Tổ chức các sự kiện nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4: Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Tôn vinh sáng tạo và Bảo vệ quyền SHTT"; Biên soạn, thiết kế, in ấn và phát hành 550 poster và 3.300 tờ rơi tuyên truyền quyền Sở hữu trí tuệ đến 42 đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Phối hợp với Đài DRT tổ chức các chương trình phóng sự, tọa đàm có nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức vể sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ dự án "Xây dựng và phát sóng chương trình sở hữu trí tuệ và cuộc sống trên Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Đà Nẵng".

- Tổ chức lớp tập huấn "Một số kiến thức về mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và nhãn hiệu" cho 70 học viên là cán bộ quản lý và thực thi của một số sở, ban ngành liên quan, UBND các quận huyện và một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm phổ biến kiến thức và quy định của pháp luật về sử dụng mã số mã vạch và ghi nhãn hàng hóa cho sản phẩm để có thể ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh cũng như thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

- Hướng dẫn 67 tổ chức/cá nhân thủ tục đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố đã có 1982 văn bằng được cấp (nhãn hiệu: 1767; sáng chế và giải pháp hữu ích: 24; kiểu dáng công nghiệp: 93).

- Triển khai các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình 68):

+ Dự án Xây dựng và phát sóng chương trình "Sở hữu trí tuệ và cuộc sống" trên Đài phát thanh và truyền hình thành phố Đà Nẵng thực hiện trong 2 năm 2011-2012 (dự án do TW ủy quyền cho địa phương quản lý): Kiểm tra định kỳ tiến độ dự án, kết quả dự án thực hiện đúng tiến độ thực tế, đảm bảo nội dung, chất lượng, kinh phí chi đúng hạng mục.

+ Bổ sung thực hiện 05 dự án trong thời gian đến (Dự án "Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Non nước" dùng cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ đá của làng đá Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng"; dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm "Chả cá Thanh Khê" dùng cho sản phẩm chả các của quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng"; Dự án "Tăng cường năng lực thực thi Sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"; Dự án "Tăng cường năng lực khai thác thông tin sở hữu trí tuệ phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai của các trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"; Dự án "Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Bánh khô mè Cẩm Lệ" cho sản phẩm bánh khô mè của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng"). Đến nay, các dự án đã có ý kiến phê duyệt của Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung và kinh phí hỗ trợ của trung ương. Đang phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng về kinh phí đối ứng địa phương để có thể triển khai thực hiện theo đúng quy định.

4. Về công tác thông tin

- Xuất bản và phát hành 07 số Tạp chí Khoa học và Phát triển: 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171.

- Xuất bản và phát hành 10 số Chuyên đề nông nghiệp với số lượng 2000 cuốn.

- Phục vụ 340 lượt người dùng thông tin bằng các hình thức cung cấp các tài liệu nguyên bản hoặc sao trên giấy, trên CD-ROM.

- Tổ chức 06 lớp tập huấn cho bà con nông dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu thiết bị công nghệ tiên tiến trong ngành y tế của Hàn Quốc cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế tại thành phố Đà Nẵng.

- Phối hợp với Đài DRT thực hiện 12 chuyên mục khoa học công nghệ với 14 phóng sự.

- Phối hợp với Báo Đà Nẵng đưa 15 bài, 9 tin về Khoa học và Công nghệ.

- Đưa tin và quản trị sàn giao dịch Techmart Đà Nẵng: Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số doanh nghiệp tham gia trực tiếp trên sàn và liên kết với các sàn khác là 4742 doanh nghiệp.

5. Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn của 07 cơ sở cho 07 sản phẩm.

- Tiếp nhận hồ sơ của 65 đơn vị đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu.

- Kiểm định 7033 phương tiện đo (khối lượng: 2162, dung tích: 1068, áp suất: 2434, điện: 1369), hiệu chuẩn 1738 các phương tiện khác, kiểm tra 121 thiết bị X-quang.

- Hoạt động đánh giá chứng nhận: Tiến hành đánh giá cho 21 đơn vị hành chính nhà nước và 21 đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2012 thành phố Đà Nẵng. Kết quả, Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long được Hội đồng sơ tuyển đề xuất Hội đồng quốc gia trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2012.

- Tham mưu, trình UBND thành phố xem xét tặng Bằng khen cho 02 doanh nghiệp là Công ty CP Bình Vinh (Giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2011) và Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long (Giải Bạc Chất lượng quốc gia năm từ 2008 đến 2011).

6. Về công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Kết quả hoạt động công tác thanh tra năm 2012, Sở đã tiến hành thanh, kiểm tra 115 cuộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Cụ thể: Về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và sở hữu công nghiệp: 81 cuộc; Thanh kiểm tra hoạt động X-quang y tế: 34 cuộc.

- Qua thanh tra phát hiện và xử lý 23 vụ vi phạm, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở với tổng số tiền phạt là 10.000.000 đồng. Ngoài ra còn chuyển cho Chi cục Quản lý thị trường xử lý 03 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng, niêm yết giá và đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và 15 cơ sở vi phạm về đo lường và ghi nhãn hàng hóa trong lĩnh vực vàng trang sức và mỹ nghệ, với tổng số tiền phạt là 101.700.000 đồng.

- Tiến hành giải quyết đơn tố cáo của 05 cá nhân, tổ chức.

7. Kết quả hoạt động sự nghiệp

a) Lĩnh vực công nghệ sinh học

* Triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học:

- 02 dự án NTMN do Trung ương quản lý:

+ Dự án"Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu tại Đà Nẵng": Cử 04 người của Sở và 01 người của Hợp tác xã Nam Hải Vân tham gia đào tạo tiếp nhận công nghệ tại Viện Di truyền Nông nghiệp Hà Nội; Tổ chức 06 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng nấm cho 180 người dân tại quận Liên Chiểu, quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang; hỗ trợ tổ chức tập huấn kỹ thuật "Xử lý bã thải trồng nấm thành phân hữu cơ vi sinh" tại quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang; Xây dựng 03 mô hình sản xuất nấm tại Hợp tác xã Hòa Tiến, Hợp tác xã Hải Vân Nam và Hợp tác xã Kim Thanh; tiến hành mở thầu gói mua sắm thiết bị, máy móc.

+ Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất hoa chậu, hoa thảm phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch sinh thái bền vững cho Đà Nẵng": Lập kế hoạch đào tạo và cử cán bộ đi tiếp nhận 13 quy trình công nghệ tại Hà Nội; Đã hoàn thành phê duyệt hồ sơ kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng; Đang tiến hành các thủ tục mời thầu triển khai xây dựng.

- 02 dự án NTMN do địa phương quản lý:

+ Dự án NTMN do địa phương quản lý "Xây dựng mô hình trồng thương phẩm các loài hoa có giá trị cao phục vụ nền nông nghiệp đô thị tại thành phố Đà Nẵng": Nhân nhanh và sản xuất giống Dendro cấy mô, đã xuất vườn hơn 6.000 cây con tại vườn ươm và duy trì tại Phòng thí nghiệm 2.300 bình mẫu; Triển khai trồng Lan Dendrothí điểm tại 08 hộ; Duy trì cây hoa Cát Tường trồng chậu nhằm khai thác hoa cắt cànhtại18 hộ nông dân; Triển khai mô hình gieo hạt Cát Tường và tỉ lệ hạt nẩy mầm đạt 80%, chuyển sản phẩm đến 02 hộ nông dân. Tổ chức Hội thảo khoa học "Sản xuất các loài hoa có giá trị cao phục nền nông nghiệp đô thị thành phố Đà Nẵng". Dự án đã được nghiệm thu.

+ Dự án Xây dựng mô hình nhân giống cây dược liệu bằng phương pháp nuôi cấy mô nhằm cung cấp cây giống có giá trị cho nông dân thành phố Đà Nẵng": Triển khai nhân giống cây Dó bầu, vào mẫu và nhân nhanh mẫu in vitro, số lượng chồi in vitro đạt trên 11.300 chồi; Triển khai nhân giống cây Sa Nhân, số lượng cây cấy mô tại vườn ươm hiện là 11.900 cây đang sinh trưởng tốt, tiếp tục nhân lưu giữ 96 bình mẫu in vitro ở giai đoạn chồi; Tiếp nhận đủ danh mục thiết bị, máy móc của Dự án và đã đưa phần lớn các thiết bị vào phục vụ hoạt động chuyên môn; Liên hệ với UBND huyện Hòa Vang để lựa chọn mô hình trồng Dó bầu và Sa nhân.

- Đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lá đỏ tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng - giai đoạn 2": Đưa 280 cây Hồng Diệp cấy mô ra vườn ươm huấn luyện, chăm sóc trong một số nghiệm thức giá thể. Đang tiến hành các thí nghiệm giâm hom với các kỹ thuật cải tiến.

- Đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô một số cây lá màu phục vụ kinh tế và du lịch tại Đà Nẵng": Đã hoàn thiện quy trình nuôi cấy, có 280 cây Thái diệp thảo lá đỏ và 230 cây lá xoăn nuôi cấy mô đang sinh trưởng tốt ở vườn ươm.

- Xây dựng thuyết minh đề cương nghiên cứu 02 đề tài: Đề tài "Điều tra tài nguyên di truyền các loài lan rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa và Khu Khu Bảo tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà và nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhân nhanh để bảo tồn một số loài lan rừng"; Đề tài "Hoàn thiện quy trình nhân giống ở quy mô công nghiệp và quy trình sản xuất hoa thương phẩm lan Hồ điệp và Mokara theo công nghệ tiên tiến tại thành phố Đà Nẵng".

* Chương trình Ứng dụng KH&CN:

- Tiến hành chăm sóc mô hình hoa lan Dendro thuộc Dự án Hoa thương phẩm và mô hình lan Mokara cắt cành thuộc Chương trình ứng dụng năm 2011.

- Đối với Chương trình ứng dụng năm 2012, tiến hành triển khai các mô hình hoa lan Dendro từ nuôi cấy mô và mô hình sản xuất các loại nấm.

b) Chương trình tiết kiệm năng lượng

- Đề án "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và ứng dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2011 - 2015":

+ Lắp đặt đèn tiết kiệm năng lượng (66 bộ bóng 3 phổ 36W) cho 01 trường trung học cơ sở.

+ Lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời cho 02 trường mầm non.

+ Hoàn thành báo cáo kiểm toán năng lượng cho 02 khách sạn. Tiếp tục tiến hành kiểm toán năng lượng cho 03 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của chương trình.

+ Phối hợp với Công ty Schnieder Electric thực hiện Chương trình xây dựng quy hoạch năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng.

- Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

+ Bảo vệ thành công trước Hội đồng nghiệm thu đề tài thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2011.

+ Xây dựng kế hoạch, thuyết minh nhiệm vụ "Hỗ trợ một số cơ sở sử dụng năng lượng cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực miền Trung năm 2012".

+ Ký kết hợp đồng kiểm toán năng lượng với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp triển khai nội dung công việc theo thuyết minh nhiệm vụ năm 2012.

- Tư vấn môi trường, chuyển giao công nghệ: Hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 04 dự án và báo cáo giám sát môi trường cho 09 doanh nghiệp.

- Thử nghiệm phân tích 2545 chỉ tiêu hóa lý và vi sinh trong nước, thực phẩm và không khí.

8. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện

Từ khi UBND thành phố Đà Nẵng phân cấp về các quận, huyện quản lý trực tiếp lĩnh vực khoa học công nghệ cho đến nay, Hội đồng KH&CN của các quận, huyện hoạt động có những hướng đi mới, việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất phục vụ đời sống đã đạt được những thành quả nhất định:

- Hội đồng KH&CN các quận, huyện đã xét chọn, phê duyệt thuyết minh đề cương nghiên cứu 10 đề tài.

- UBND quận Cẩm Lệ triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực y tế như: "Quy hoạch phát triển ngành y tế quận đến năm 2020"; "Những biến đổi điện tim ở bệnh nhân đái tháo đường"; "Hình ảnh siêu âm bệnh viêm ruột thừa", "Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue",….

- Triển khai thực hiện dự án chăn nuôi dê thâm canh trên địa bàn huyện tại xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, với tổng kinh phí thực hiện là 1.989.364.000 đồng.

- Tiếp tục triển khai dự án sản xuất, nuôi, trồng nấm ăn tạo việc làm phát triển kinh tế gia đình cho hộ đặc biệt nghèo tại quận Ngũ Hành Sơn.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ:

+ Tại quận Ngũ Hành Sơn: Tiến hành chuyển giao qui trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế thải trồng nấm bằng chế phẩm Enchoice Solutions do Trung tâm Công nghệ sinh học Đà nẵng chuyển giao cho các tổ chức các nhân tham gia nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu trên địa bàn quận; Chuyển giao qui trình Kaizen 5S trong sản xuất cho tổ hợp sản xuất may gia công phường Hòa Quý do Trung tâm Khuyến công hướng dẫn.

+ UBND quận Liên Chiểu hỗ trợ và quảng bá thương hiệu cho Hội làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô, hỗ trợ ứng dụng công nghệ lò hấp sò cho Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Hòa Hiệp Nam.

+ UBND huyện Hòa Vang hỗ trợ kinh phí cho Hợp tác xã Nấm Hoà Tiến, Hợp tác xã Rau an toàn Túy Loan và Hội đồng Khoa học công nghệ huyện để mua sắm các thiết bị phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

+ UBND quận Hải Châu hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho 04 doanh nghiệp, hộ cá thể xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu.

+ Tại quận Cẩm Lệ: Tiến hành đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho mặt hàng thuyền buồm và nấm cho Hợp tác xã Song Phước; Tham gia cổng thương mại điện tử quốc gia và lập gian hàng giới thiệu trên cổng giao tiếp thương mại điện tử; Xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ trồng mai trong nhà kính.

- Tổ chức 03 lớp tập huấn: 02 lớp tập huấn "Văn minh thương mại và lồng ghép công tác tuyên truyền Sở hữu trí tuệ và nhãn mác hàng hóa trong kinh doanh" tại quận Ngũ Hành Sơn và lớp tập huấn "Văn minh thương mại và lồng ghép công tác tuyên truyền phát tờ rơi, áp phích nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2012" tại quận Thanh Khê.

- Thành lập tổ kiểm tra, hiệu chuẩn phương tiện đo và nhãn hiệu hàng hóa tại các chợ trên địa bàn.

9. Về các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN

a) Hợp tác trong nước

- Chương trình phối hợp hoạt động giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2012 - 2015: Tổng hợp trình Bộ KH&CN, UBND thành phố xem xét 55 nhiệm vụ do các đơn vị trên địa bàn đề xuất. Kết quả, hai bên thống nhất chọn 25 nhiệm vụ đưa vào kế hoạch xem xét thực hiện ở loại hình cấp nhà nước và 14 nhiệm vụ sẽ do Sở xem xét trình UBND thành phố đưa vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố hàng năm.

- Triển khai lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời cho 02 tàu cá thuộc Dự án hợp tác với Viện Vật lý thành phố Hồ Chí Minh "Nghiên cứu Công nghệ mạng Điện mặt trời cục bộ và Triển khai Madicub hỗ trợ an toàn đi biển - phát triển ngư nghiệp".

- Ký kết Chương trình hợp tác với Hội Nông dân thành phố về lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015.Ngoài ra, còn triển khai ký kết chương trình hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn Lao động thành phố và Trường Quản lý khoa học và công nghệ .

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật vận động và hướng dẫn 02 đơn vị (Cơ sở Huỳnh Thị Điểu; Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh) làm hồ sơ tham gia giải thưởng WIPO và Giải thưởng Cúp vàng SHTT năm 2012.

b) Hợp tác quốc tế

- Hợp tác với Quỹ Bảo vệ Môi trường Mỹ (EDF):

+ UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 9078/QĐ-UBND ngày 19/10/2011về việc phê duyệt Dự án " Hiệu quả năng lượng tại thành phố Đà Nẵng" do Quỹ bảo vệ môi trường Mỹ (EDF) tài trợ.

+ Tổ chức Hội thảo quốc tế "Công bố kết quả đường cơ sở dữ liệu tiêu thụ điện trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng của Dự án tiêu thụ năng lượng tại thành phố Đà Nẵng". Hội thảo thống nhất đề nghị nhân rộng kết quả đạt được sang các lĩnh vực công nghiệp như sản xuất thép, chế biến thủy sản.

- Chương trình hợp tác với Hiệp hội đồng quốc tế khu vực Đông Nam Á (ICASEA): Tổ chức buổi thảo luận giữa các đơn vị quản lý, các đơn vị tư vấn và các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và môi trường nhằm thu thập các ý kiến cho hoạt động đầu tiên của Dự án "Khảo sát, đánh giá tiềm năng về năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng".

- Chương trình hành động xanh Eco Action 21: Làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Chương trình hành động xanh Eco Action 21 - Nhật Bản về việc áp dụng "Chương trình hành động xanh Eco Action 21" tại thành phố Đà Nẵng; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn "Hệ thống quản lý và hướng dẫn áp dụng" cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Trong khuôn khổ Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (Dự án IPP), tổ chức triển khai thực hiện 02 tiểu dự án:

+ Tiến hành kí kết hợp đồng với Ban quản lý Dự án IPP, triển khai thực hiện Tiểu dự án "Xây dựng chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Làm việc với Ban Quản lý Dự án IPP và Bộ KH&CN để đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện dự án, định hướng thực hiện Tiểu dự án trong thời gian đến.

+ Đối với Tiểu dự án"Xây dựng và nâng cao năng lực cho Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng", Sở đã cử 03 cán bộ đi học tập kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp dựa trên công nghiệp công nghệ sinh học tại Phần Lan và tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh cho 04 cán bộ và tại Hà Nội cho 6 cán bộ.

- Làm việc với Đoàn công tác của Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc tại Việt Nam và các chuyên gia của Cộng hòa Liên bang Đức về Dự án "Quy hoạch nhanh - quản lý hạ tầng, môi trường và tài nguyên bền vững cho các đô thị năng động".

- Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sêkông - Lào về chủ trương hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ. Theo đó, các bên sẽ xây dựng các nội dung hợp tác cụ thể và tổ chức triển khai hàng năm sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2012, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ KH&CN, hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố tiếp tục phát triển đúng định hướng và đi vào chiều sâu:

- Chất lượng xây dựng danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và hoạt động nghiên cứu ứng dụng được nâng cao, gắn sát hơn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năng lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được tăng cường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cho KH&CN được chú trọng với các nội dung trọng điểm, từng bước trang bị các phương tiện kỹ thuật để triển khai có hiệu quả hơn các hoạt động quản lý và ứng dụng KH&CN.

- Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước, bước đầu triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác phát triển KH&CN.

Những thành tựu nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà cho sự phát triển của sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố trong thời gian đến.

Xem chi tiết Phụ lục thống kê tại đây

(Thanh Thảo)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập