Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/02/2014 Lượt xem: 53

THÔNG BÁO

Về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 03/3/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Quyết định số 09), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ để xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2013 - 2014 như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ xét khen thưởng: được quy định tại Chương II và Chương III, Quyết định số 09.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: hồ sơ xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, 51A Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng trước ngày 01/7/2014.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Đối với hồ sơ liên quan đến hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0511.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vnhoặc quanlykhoahocdn@gmail.com.

- Đối với hồ sơ liên quan đến hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ: Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Hợp tác khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0511.3889761, email: qlshtt-skhcn@danang.gov.vn.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo các tổ chức và cá nhân để biết./.

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 03/3/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng: Tải về tại đây.

- Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng: Tải về tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập