Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp thành phố năm 2020 "Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn lợi Chíp Chíp Paratapes undulatus (Born,1778) trên vùng cửa sông thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng"
Người đăng tin: Dương Văn Hòa Ngày đăng tin: 08/05/2020 Lượt xem: 8

Ngày 07/5/2020 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài cấp thành phố năm 2020 "Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn lợi Chíp Chíp Paratapes undulatus (Born,1778) trên vùng cửa sông thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng" .

Chíp Chíp từ lâu nay đã mang lại nguồn lợi kinh tế cho nhiều ngư dân thành phố Đà Nẵng nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên hiện nay Đà Nẵng chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu sâu về đặc điểm phân bố, mùa vụ sinh sản, đặc điểm sinh học và nguồn lợi kinh tế của Chíp Chíp tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác Chíp Chíp ở Đà Nẵng được người dân phát triển một cách tự phát và chưa được quản lý chặt chẽ. Do vậy, Hội đồng Khoa học đánh giá đây là đề tài có tính cấp thiết và ứng dụng cao, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở lý thuyết để từ đó đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi Chíp Chíp ở Đà Nẵng.

Hội đồng đã đánh giá cho điểm hồ sơ đạt 77,7/100 điểm và kiến nghị hồ sơ của tổ chức, cá nhân sau đây đủ điều kiện trúng tuyển chủ trì đề tài nêu trên:

Tên tổ chức: Viện Hải dương học

Họ và tên cá nhân: TS Huỳnh Minh Sang

Hội đồng góp ý cho Tổ chức trúng tuyển hoàn hiện, bổ sung chỉnh sửa những nội dung của thuyết minh đề tài và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và phê duyệt tổ chức, cá nhân nêu trên trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài sau khi hoàn chỉnh hồ sơ Thuyết minh đề tài.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập