Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp thành phố năm 2020 "Nghiên cứu giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng trên nền tảng bản đồ số 4D"g phạm vi thành phố Đà Nẵng"
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 07/05/2020 Lượt xem: 9

Ngày 05/5/2020 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài cấp thành phố năm 2020 "Nghiên cứu giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng trên nền tảng bản đồ số 4D"g phạm vi thành phố Đà Nẵng".

(Nguồn: Ảnh chụp tại buổi họp ngày 05/5/2020)

Hội đồng xem xét hồ sơ và đánh giá chung đề tài thực hiện là cần thiết nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông thành phố làm nền tảng để phát triển và vận hành các ứng dụng giao thông thông minh, kết nối với kho dữ liệu mở của thành phố, tạo sự liên kết, thống nhất dữ liệu quản lý giữa các cơ quan chức năng chuyên ngành trên địa bàn thành phố.

Hội đồng đã đánh giá cho điểm hồ sơ đạt 80,3/100 điểm và kiến nghị hồ sơ của tổ chức, cá nhân sau đây đủ điều kiện trúng tuyển chủ trì đề tài nêu trên:

Tên tổ chức: Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng

Họ và tên cá nhân: TS Trịnh Công Duy

Hội đồng góp ý cho Tổ chức trúng tuyển hoàn hiện, bổ sung chỉnh sửa những nội dung của thuyết minh đề tài và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và phê duyệt tổ chức, cá nhân nêu trên trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài sau khi hoàn chỉnh hồ sơ Thuyết minh đề tài.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập