Thông tin đầu mối tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Đinh Hữu Tuyến Ngày đăng tin: 04/05/2020 Lượt xem: 12

Ngày 27/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 1089/SKHĐT-DN về việc thông tin đầu mối tiếp nhận hồ sơ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và thành phố Đà Nẵng, đảm bảo cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được tiếp cận đầy đủ thông tin về các cơ chế, chính sách ưu đãi, các văn bản quy phạm pháp luật quy định và đơn vị làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 1089/SKHĐT-DN cung cấp thông tin đầu mối tiếp nhận hồ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của các sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên địa bàn thành phố có 17 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cho nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục,....và áp dụng cho nhiều loại đối tượng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng cũng ban hành một số chương trình, đề án khác nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nội dung chi tiết các chính sách hỗ trợ và đầu mối tiếp nhận hồ sơ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vui lòng xem tại đây.

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thông tin về đầu mối tiếp nhận hồ sơ cụ thể như sau:

1. Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ:

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Quản lý Công nghệ

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Lê Thị Thục (ĐT: 0983090135, email: thuclt2@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý:

+ Đinh Hữu Tuyến (ĐT: 0918388744, email: tuyendh@danang.gov.vn)

+ Trần Thị Thùy Dương (ĐT: 0976135573, email: duongttt1@danang.gov.vn)

2. Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Quản lý Công nghệ

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Võ Đức Anh (ĐT: 0908835853, email: anhvd@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý:

+ Trần Ngọc Oanh (ĐT: 0985632717, email: oanhtn@danang.gov.vn)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập