Cung cấp sản phẩm thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 29/04/2020 Lượt xem: 18

Ngày 01/11/2017, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 8932/KH-UBND về việc thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua gần 03 năm triển khai, công tác truyền thông giảm nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại thành phố Đà Nẵng đã được các đơn vị quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền các sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình và các sản phẩm thông tin tiêu biểu khác về Dự án, Sở Khoa học và Công nghệ truyền thông đến các cơ quan, đơn vị:

1. Phối hợp cung cấp, gửi các sản phẩm tuyên truyền đơn vị đã thực hiện liên quan đến Dự án về Sở Thông tin và Truyền thông để Sở tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn, biên tập và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Cổng Thông tin điện tử “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” (www.giamngheo.mic.gov.vn); đồng thời thực hiện lưu trữ theo quy định.

2. Thời hạn cung cấp sản phẩm tuyên truyền: trước ngày 31/5/2020.

3. Địa chỉ nhận sản phẩm tuyên truyền:

       Sở Thông tin và Truyền thông, tầng 24, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

       Email: ttbcxb@danang.gov.vn

       Đầu mối liên hệ: bạn Thu Hiền, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, số điện thoại: 02363 849989 - 0945 521 456.

4. Sau ngày 31/5/2020 đến hết năm 2020, nếu đơn vị tiếp tục sản xuất và hoàn thiện các sản phẩm tuyên truyền liên quan đến Dự án, xin vui lòng gửi trực tiếp đến Bộ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ:

       Đơn vị tiếp nhận: Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

       Liên hệ: Ông Võ Quốc Trường - Giám đốc Trung tâm Thông tin.

       Số điện thoại: 0243.5563.461 - 0913.166.706.

       Email: banbientap@mic.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập