Hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 21/04/2020 Lượt xem: 46

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng xin thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân, cụ thể như sau:

(i) Đối tượng được hỗ trợ:

Các cá nhân Việt Nam là chủ đơn có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế;

- Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế;

- Đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/5/2020.

(ii) Nội dung hỗ trợ:

- Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký quốc tế đối với sáng chế;

- Hiệu chỉnh bản mô tả cho phù hợp khi nộp đơn ở pha quốc tế và dịch Bản mô tả sang tiếng Anh;

- Chuẩn bị các loại tài liệu, điền thông tin tờ khai theo quy định;

- Phí đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam;

- Nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế.

(iii) Kinh phí hỗ trợ:

Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế (tối đa 60 triệu đồng/giải pháp). Phần kinh phí còn lại các cá nhân tham gia chịu trách nhiệm đối ứng.

(iv) Quy định về việc gửi và tiếp nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ:

- Các cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế theo mẫu quy định (bản giấy và bản điện tử) về địa chỉ:

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02435571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

- Thời gian nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ: đến hết ngày 15/5/2020

- Các cá nhân có thể gửi nhiều đề xuất hỗ trợ. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, trong năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét lựa chọn trên nhu cầu thực tế.

(Các đề xuất cần phải có thông tin đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định, trong đó ưu tiên các giải pháp kỹ thuật đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ và theo nguyên tắc nộp trước hỗ trợ trước).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại: 0904712355, email: atuan.noip@gmail.com

Tệp đính kèm:

Công văn số 5360/SHTT-NĐHT

Phiếu đề xuất

(Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập