Thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố năm 2019 (đợt 2)
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 20/04/2020 Lượt xem: 1678

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của các tổ chức, cá nhân theo Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện xét khen thưởng quy định tại Nghị quyết, Sở Khoa học và Công nghệ đã thẩm định hồ sơ và tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xét khen thưởng đối với nhóm công trình khoa học và công nghệ và bài báo khoa học trình UBND thành phố xem xét khen thưởng đợt 2.

Kết quả, UBND thành phố đã có Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tổ chức, cá nhân được khen thưởng (chi tiết xin xem Quyết định 1350/QĐ-UBND đính kèm).

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết. Về việc tổ chức khen thưởng, trên cơ sở tình hình thực tế Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu UBND thành phố tổ chức khen thưởng với hình thức phù hợp và gửi thông báo cụ thể sau.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác trong thời gian tới./.

(Công văn thông báo kết quả xét khen thưởng đính kèm).

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập