Hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 17/04/2020 Lượt xem: 17

Ngày 03/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Công văn số 1145/BTTTT-CATTT hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây (ĐTĐM) phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử (CPĐT/CQĐT).

Theo đó, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, các Ngân hàng thương mại cổ phần và các tổ chức tài chính căn cứ vào hướng dẫn trong tài liệu này làm cơ sở để đánh giá, lựa chọn giải pháp hoặc thuê dịch vụ nền tảng ĐTĐM phục vụ phát triển CPĐT/CQĐT.

Cụ thể, theo hướng dẫn kèm theo văn bản đưa ra bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá, lựa chọn nền tảng ĐTĐM bao gồm các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật và an toàn thông tin. Các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật được mô tả bao gồm các nhóm tính năng liên quan đến: Máy ảo, thiết bị lưu trữ, mạng và mạng định nghĩa bằng phần mềm, máy vật lý, quản trị và vận hành, tích hợp và các yêu cầu khác liên quan.

Các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật an toàn thông tin được mô tả bao gồm yêu cầu liên quan đến: Yêu cầu cơ bản về tính năng an toàn thông tin, yêu cầu thiết lập cấu hình bảo mật cho cơ sở hạ tầng ĐTĐM.

Cơ quan, tổ chức có thể sử dụng bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật này để xây dựng các yêu cầu kỹ thuật trong việc đánh giá, lựa chọn bên cung cấp dịch vụ ĐTĐM hoặc triển khai xây dựng hạ tầng ĐTĐM.

Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ĐTĐM căn cứ vào bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật này để đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu đối với hệ thống của mình, trên cơ sở đó đề xuất Bộ TT & TT đánh giá làm cơ sở khuyến nghị cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ.

Triển khai nền tảng ĐTĐM có thể triển khai theo 2 phương án là phương án tự xây dựng và quản lý, vận hành hoặc phương án thuê dịch vụ chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Đối với phương án tự triển khai, quản lý vận hành, yêu cầu cơ quan, tổ chức có đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và năng lực để có thể xây dựng, quản lý, vận hành, duy trì và bảo đảm an toàn thông tin cho nền tảng. Do đó, cơ quan, tổ chức được khuyến nghị triển khai theo hướng thuê dịch vụ chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đối với một số hệ thống thông tin có yêu cầu đặc thù riêng, yêu cầu đơn vị chủ quản tự quản lý, vận hành hệ thống, cơ quan, tổ chức cần xem xét phương án thuê doanh nghiệp triển khai xây dựng hạ tầng ĐTĐM. Sau khi hệ thống được xây dựng hoàn thiện thì doanh nghiệp sẽ bàn giao, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hướng dẫn quản lý vận hành hệ thống.

Trường hợp cơ quan, tổ chức thuê dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây của doanh nghiệp, Bộ TT&TT khuyến nghị cơ quan, tổ chức ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp trong danh sách được Bộ TT&TT công bố các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ĐTĐM đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật.

Doanh nghiệp được lựa chọn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, các quy định khác liên quan; có phương án bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng các yêu cầu cơ bản tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017; tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định và đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật tại văn bản hướng dẫn này...

Xem chi tiết Văn bản.

Xem chi tiết Hướng dẫn Bộ tiêu chí.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập