Chung tay, góp sức phòng, chống dịch Covid-19
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 09/04/2020 Lượt xem: 35

Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”; với tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cùng chung tay, góp sức với Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19,

Ngày 09/4/2020, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng số tiền 20 triệu đồng của Công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở đóng góp, ủng hộ nhằm góp phần trong cuộc chiến đấu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập