Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua môi trường mạng
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 01/04/2020 Lượt xem: 90

Triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm phòng chống dịch Covid-19, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các quận huyện, phường xã (sau đây gọi tắt là cơ quan); các tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là tổ chức) và công dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp triển khai các giải pháp sau:

1.  Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của các cơ quan, tổ chức, công dân và doanh nghiệp kể từ ngày 02/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, chỉ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký trực tuyến qua mạng.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, công dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng https://dichvucong.danang.gov.vn để thực hiện TTHC trên môi trường mạng, đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Trong trường hợp cần thiết cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Sở Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.

2.  Thông tin liên hệ công tác: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

Ngày trực

1

Ông Thái Bá Cảnh

Giám đốc Sở

0913401896

canhtb@danang.gov.vn

 

2

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu

Chánh Văn phòng

3830214 – 0906587864

thunth11@danang.gov.vn

 

3

Ông Đinh Tiên Hoàng

Phó Chánh Văn phòng

3830214 - 0905140300

hoangdt@danang.gov.vn

 

4

Bà Trần Ngọc Oanh

Chuyên viên Một cửa

3887429 - 0985632717

oanhtn@danang.gov.vn

thứ Hai

5

Bà Đặng Lê Thu Minh

Chuyên viên Một cửa

3830215 - 0905348899

minhdlt@danang.gov.vn

thứ Ba

6

Bà Trần Thị Lê Quyên

Chuyên viên Một cửa

3830214 - 0979024974

quyenttl@danang.gov.vn

thứ Tư

7

Bà Nguyễn Thị Trang

Chuyên viên Một cửa

3821466 - 0385698570

trangnt5@danang.gov.vn

thứ Năm

8

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Chuyên viên Một cửa

3837479 - 0914696695

vanntt1@danang.gov.vn

thứ Sáu

 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, công dân phối hợp thực hiện, góp phần chung tay cùng thành phố phòng chống dịch Covid-19.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập