Báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ và kế hoạch đầu tư công năm 2020
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 26/07/2019 Lượt xem: 5

Báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ và kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Báo cáo xây dưng kế hoạch hàng năm theo mẫu của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Ngày 26/7/2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 95/BC-SKHCN về việc báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ và kế hoạch đầu tư công năm 2020.

 Đây là báo cáo xây dựng kế hoạch định kỳ hàng năm theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết nội dung Báo cáo tại file đính kèm.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập