Thông báo về việc đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 06/01/2015 Lượt xem: 34

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 5410/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 3418/UBND-VX ngày 24/4/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn thành phố,

Sở Khoa học và Công nghệ - Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng - thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014 như sau:

1. Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của cơ sở công nhận sáng kiến hoặc cơ quan quản lý cấp trên

- Quyết định công nhận sáng kiến của cơ sở

- Bản mô tả sáng kiến (Tải về tại đây)

2. Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: tầng 22, Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng trước ngày 20/01/2015.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ và Hợp tác khoa học công nghệ

Điện thoại: 0511.3889761 - 0905753399 (A. Lạc)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho Quý cơ quan, đơn vị được biết./.

Thông báo có thể được tải về tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập