Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 11/03/2020 Lượt xem: 42

Việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tạo lập và khai thác quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể khi trong quá trình thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương như sau:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện tổng cộng 85 đề tài, dự án các cấp, trong đó bao gồm 04 đề tài cấp quốc gia, 06 dự án Nông thôn miền núi, 33 đề tài cấp thành phố và 42 đề tài cấp cơ sở. Đây là nguồn tài sản trí tuệ của các Trường đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố cần khuyến khích khai thác, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại hóa.

Thứ hai, hỗ trợ UBND huyện Hòa Vang xây dựng hồ sơ hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 05 tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Hòa Vang đăng ký bảo hộ 05 nhãn hiệu tập thể: Bưởi da xanh Hòa Ninh, Chè dây Hòa Bắc, Bánh khô mè Quang Châu, Bánh tráng Túy Loan, Kiệu hương Hòa Nhơn, với kinh phí hỗ trợ là 175 triệu đồng, nhằm củng cố, phát triển sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).


(Ảnh: Một số hình ảnh nhãn hiệu tập thể đã được cấp văn bằng bảo hộ do Sở KH&CN hỗ trợ )

Thứ ba, thực hiện Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành phố và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đức Quý, Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng) với kinh phí 25 triệu đồng để đăng ký sở hữu nhãn hiệu, đăng ký Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Bằng độc quyền sáng chế trong nước.

Thứ tư, thực hiện quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND thành phố tặng Bằng khen cho 14 sáng chế, giải pháp hữu ích, giải thưởng KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh với tổng kinh phí là 239,89 triệu đồng.

Đồng thời, phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố tổ chức vinh danh 35 công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật của Đà Nẵng tại các cuộc thi như: Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (27 giải) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng (08 giải).

Nhìn chung, Sở Khoa học và Công nghệ luôn chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu công nghiệp, phát triển tài sản trí tuệ, đổi mới sáng sáng, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh cũng như hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên quan tên địa danh cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương giúp việc quản lý và phát triển các sản phẩm truyền thống, đặc thù của các địa phương thuận lợi và hiệu quả hơn, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội và góp phần tích cực trong việc gìn giữ và phát triển các nghề, các sản phẩm truyền thống của thành phố.

Trong thời gian đến, nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của thành phố trên thị trường thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ; cây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm có chứa địa danh, dấu hiệu biểu trưng, lợi thế của thành phố; hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các tập thể, hợp tác xã, đối tượng khởi nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố; đồng thời, để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ và nhằm nâng cao nhận thức và phát huy tính chủ động của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển giá trị tài sản trí tuệ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân để hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập