Phổ biến Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 17/02/2020 Lượt xem: 44

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 02 năm 2020.

Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Thông tư được áp dụng đối với 07 nhòm hồ sơ, tài liệu:

Nhóm 1: Hồ sơ, tài liệu quản lý khoa học và công nghệ

Nhóm 2: Hồ sơ, tài liệu quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nhóm 3: Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học

Nhóm 4: Hồ sơ, tài liệu phát triển công nghệ

Nhóm 5: Hồ sơ, tài liệu sở hữu trí tuệ

Nhóm 6: Hồ sơ, tài liệu tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Nhóm 7: Hồ sơ, tài liệu an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử

Đây là văn bản pháp luật quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập