Tuyển dụng công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 14/02/2020 Lượt xem: 59

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 386/TB-SNV ngày 13/02/2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kế hoạch tuyển dụng như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 01 người

Tên cơ quan

Vị trí việc làm cần tuyển

Số lượng cần tuyển

Yêu cầu trình độ chuyên ngành cần tuyển

Mô tả vị trí việc làm

Ngạch chuyên viên và tương đương

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quản lý tiêu chuẩn chất lượng

1

Đại học một trong các ngành: Luật; Kế toán

Tham mưu xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu; hồ sơ công bố hợp chuẩn/ hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí cho hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu và lưu thông trên thị trường và trong sản xuất; tham gia, phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm; xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo, dự toán kinh phí triển khai công tác ISO hành chính công.

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung thi tuyển

Nội dung chi tiết tại Thông báo số 386/TB-SNV ngày 13/02/2020 của Sở Nội vụ kèm theo.

3. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 14 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2020.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tải tại đây

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại liên hệ: 0236.3830214

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập