Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
Người đăng tin: Lê Văn Thông Ngày đăng tin: 11/02/2020 Lượt xem: 8

Ngày 05 tháng 2 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 06/KH-SKHCN về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy về PCTN. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ  công chức, viên chức, lao động trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác PCTN. Tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của công chức, viên chức, người lao động trong công tác PCTN; góp phần xây dựng đội ngũ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Theo đó, kế hoạch triển khai một số nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; Xây dựng, rà soát thực hiện ban hành văn bản quy định cụ thể về PCTN, lãng phí; Công tác phòng ngừa tham nhũng; Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN; Công tác kiểm tra và xử lý hành vi tham nhũng.

 

Đối với nội dung thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng, sẽ triển khai cụ thể một số nội dung như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Kê khai, công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập; Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức, lao động và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập