Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 05/02/2020 Lượt xem: 8

Ngày 25/12/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo nội dung Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN đến các tổ chức, cá nhân liên quan để biết./.

Toàn văn nội dung văn bản tại đây:

- Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN. 

- Công văn thông báo của Sở KH&CN.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập