Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, gói thầu lập Thiết kế - Dự toán Dự án: Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) theo chủ trương tại Nghị quyết 253/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 17/01/2020 Lượt xem: 5

Vào lúc 10h00, ngày 16 tháng 01 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi đóng/mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, gói thầu “Lập Hồ sơ Thiết kế - Dự toán” thuộc dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) điều chỉnh theo chủ trương tại Nghị quyết 253/NQ-HĐND ngày 11/7/2019.

(Đơn vị tư vấn đang tiến hành mở hồ sơ tham dự)

Tham dự buổi mở thầu có sự tham gia của Chủ đầu tư (Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng), đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn đấu thầu và đại diện 3 nhà thầu.

Gói thầu nêu trên có thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 27/12/2019 đến ngày 16/01/2020, sử dụng nguồn ngân sách thành phố. Hình thức đấu thầu là đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu này là 45 ngày.

Trong thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu có 3 đơn vị mua Hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu, cụ thể:

     1. Công ty Cổ phần TVXD Tín An. Địa chỉ: số 304/3 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng,

     2. Công ty Cổ phần TVXD Việt Anh. Địa chỉ: số 196 Trần Thủ Độ, Đà Nẵng,

     3. Viện Xây dựng quy hoạch Đà Nẵng. Địa chỉ: 163-165 Trần Phú, Đà Nẵng.

Về thời gian thực hiện Hợp đồng ghi trong đơn dự thầu, Công ty Cổ phần TVXD Tín An và Công ty Cổ phần TVXD Việt Anh dự kiến thực hiện trong thời gian 45 ngày, Viện Xây dựng quy hoạch Đà Nẵng là 37 ngày.

Đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã tiến hành niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính. Đồng thời, việc đánh giá hồ sơ sẽ được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn của gói thầu nói trên sẽ tuân thủ nghiêm túc theo các quy định của Luật Đấu thầu để tìm được nhà thầu đáp ứng yêu cầu./.

(Thị Trang)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập