Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ đèn LED”
Người đăng tin: Lê Thị Minh Dung Ngày đăng tin: 09/01/2020 Lượt xem: 46

Ngày 25 tháng 09 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ đèn LED (QCVN 19:2019/BKHCN)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 áp dụng cho các sản phẩm như sau:

STT

Tên sản phẩm theo mã HS

Mã HS

Phạm vi điều chỉnh

1.

Đèn đi-ốt phát sáng (LED)

85395000

  • Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V.
  • Đèn điện LED thông dụng cố định
  • Đèn điện LED thông dụng đi động
  • Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng

2.

Đèn rọi

94051091

Đèn điện LED thông dụng cố định

3.

Loại khác

94052090

Đèn điện LED thông dụng đi động

Lộ trình áp dụng QCVN 19:2019/BKHCN được quy định như sau:

  • Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, các sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn và giới hạn nhiễu điện từ (EMI) quy định tại mục 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 và 2.2.1 của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.
  • Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021, các sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định Mục 2 của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

Các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này được sản xuất, nhập khẩu trước lộ trình áp dụng nêu trên thì được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED được khuyến khích áp dụng các yêu cầu quy định tại QCVN 19:2019/BKHCN kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

(Nguồn: Internet)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập