Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 31/12/2019 Lượt xem: 11

Năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã giải quyết 167 hồ sơ thuộc 04 lĩnh vực, kết quả 100% hồ sơ xử lý đúng hạn và sơm hạn.

Chi tiết xem Báo cáo kèm theo.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập