Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của cơ quan văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Vũ Thị Bích Hậu Ngày đăng tin: 02/01/2020 Lượt xem: 88

Chiều ngày 30/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Giám đốc Sở Thái Bá Cảnh và Chủ tịch Công đoàn cơ quan văn phòng Sở Võ Đức Anh cùng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe 4 báo cáo: Báo cáo tổng kết Công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Báo cáo tổng kết các Phong trào thi đua và báo cáo kết quả Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 của Sở KH&CN.

Giám đốc Sở KH&CN Thái Bá Cảnh và Chủ tịch công đoàn cơ quan văn phòng Sở chủ trì Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm của cơ quan văn phòng Sở cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở tiếp tục được quan tâm thể hiện quyết tâm đổi mới và hành động theo Nghj quyết của Đảng và thành phố, trong đó, tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại các phòng, bước đầu đã thu được kết quả tích cực về tinh gọn bộ máy. Trong năm 2019, với sự nỗ lực của cả tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao nhờ vậy mà các hoạt động đã có những bước đổi mới và đột phá; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN tiếp tục được hoàn thiện (ban hành 05 văn bản về KH&CN), trong đó có những chính sách nổi bật như chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021, hay bổ sung một số điều của quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND quy định về khen thưởng trong hoạt động KH&CN nhằm khuyến khích năng lực nghiên cứu, sáng tạo và thúc đẩy trình độ KH&CN của thành phố ngày càng vươn cao. Hoạt động nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ đã có nhiều kết quả nổi bật với việc triển khai 85 nhiệm vụ KH&CN các cấp, đã bàn giao 8 quy trình kỹ thuật và các kết quả nghiên cứu của 15 đề tài cho 25 đơn vị ứng dụng khác để tham khảo, sử dụng phục vụ công tác quản lý, công tác chuyên môn của ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đã hỗ trợ cho 16 doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới công nghệ và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng,…Các công tác khác như thanh tra, an toàn bức xạ và hoạt động sáng kiến cũng được triển khai hiệu quả. Hơn nữa, cơ quan văn phòng còn chủ động tham mưu UBND tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị, hội thảo KH&CN cũng như công tác đào tạo, bố trí nhân sự cho các đơn vị trực thuộc sở.

Đồng chí Nguyễn Viết Toàn - Trưởng phòng KHTC báo cáo kết quả công tác năm

Việc triển khai công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chương trình cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục được thực hiện có hiệu quả; Hoạt động Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân được triển khai tốt; Các phong trào thi đua cơ bản đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết hội nghị năm trước.

Các tập thể và cá nhận được khen thưởng

Tại Hội nghị, đã được nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận, đóng góp của cán bộ, công chức và người lao động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan văn phòng cũng như thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2019.

Các cá nhận được nhận bằng khen của giám đốc Sở KH&CN

Giám đốc Sở KH&CN Thái Bá Cảnh đã ghi nhận những đóng góp, sự nỗ lực của tập thể cơ quan văn phòng Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác được giao và chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung làm tốt trong năm 2020 cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan văn phòng sở. Hội nghị cũng là dịp biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong năm 2019.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị với sự nhất trí 100% của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan.

Vũ Bích Hậu

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập