Thông báo mời thầu, gói thầu Lập Hồ sơ Thiết kế - Dự toán công trình Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) Theo chủ trương tại Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 26/12/2019 Lượt xem: 18

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu Lập Hồ sơ Thiết kế - Dự toán điều chỉnh dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) với thông tin cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

2. Gói thầu: Lập Hồ sơ Thiết kế - Dự toán điều chỉnh dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2).

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

7. Địa điểm bán HSMT và nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 22 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

8. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 10h00’, ngày 27/12/2019.

9. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ.

10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 10h00’, ngày 16/01/2020.

11. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

12. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc Lúc 10h00’, ngày 16/01/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 22 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để các nhà thầu được biết và tham dự ./.

Đính kèm hồ sơ mời thầu tại đây

(Thị Trang)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập