Thông báo danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2014 và thời gian phỏng vấn
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 19/12/2014 Lượt xem: 16

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2014 và thời gian phỏng vấn.

Thông báo số 65/TB-SKHCN ngày 19/12/2014

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập