Học tập chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Người đăng tin: Vũ Thị Bích Hậu Ngày đăng tin: 17/12/2019 Lượt xem: 43

Sáng nay ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu chính tại Ban Tuyên giáo Trung ương đến hơn 3.300 điểm cầu trên cả nước với sự chủ trì của đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

GS.TS Hoàng Chí Bảo báo cáo nội dung chuyên đề

Tại điểm cầu tại thành phố Đà Nẵng có các đồng chí lãnh đạo thành phố, các sở ban, ngành, quận, huyện, các đơn vị trực thuộc thành phố và Đại học Đà Nẵng. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang Phó Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu cấp ủy các bộ, ngành, địa phương tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề năm 2020 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú ý, liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: Tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Vũ Bích Hậu

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập