Điểm mới nổi bật trong sửa đổi, bổ sung Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 17/12/2019 Lượt xem: 151

Để phục vụ cho công tác quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013. Sau 06 năm thực hiện, kể từ khi Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN có hiệu lực đã bộc lộ một số bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế áp dụng.

Ngày 26/7/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN v ề sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Một số điểm mới nổi bật được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN như sau:

1. Giải thích, làm rõ thuật ngữ “Phương tiện đo”. Theo đó, phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật, bao gồm: thiết bị, dụng cụ đo; thiết bị, dụng cụ có chức năng đo; hệ thống đo để thực hiện phép đo.

2. Bổ sung thêm 30 chủng loại phương tiện đo vào Danh mục (được xây dựng trên cơ sở rà soát lại Danh mục phương tiện đo phải kiểm định được quy định tại Thông tư 23 và tổng hợp, tiếp thu ý kiến đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang bộ về các phương tiện đo phải được kiểm soát chặt chẽ về đo lường);

3. Quy định lại chu kỳ kiểm định của một số phương tiện đo và một số nội dung khác :

 

TT

Tên phương tiện đo

Chu kỳ kiểm định

Thông tư số
23/2013/TT-BKHCN

Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

1               

Taximet

12 tháng

18 tháng

2               

Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

12 tháng

24 tháng

3               

Cân đồng hồ lò xo

12 tháng

24 tháng

4               

Đồng hồ đo khí công nghiệp

12 tháng

36 tháng

5               

Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại

Không quy định

24 tháng

6               

Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử

60 tháng

72 tháng

7               

Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng

24 tháng

48 tháng

8               

Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử

24 tháng

36 tháng

4. Bổ sung quy định các phương tiện đo không quy định tại Khoản 1 Điều 4 nhưng có quy định phải được kiểm định, hiệu chuẩn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật khác phải được kiểm định, hiệu chuẩn khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nhưng không phải phê duyệt mẫu.

5. Bổ sung thêm trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo là phải duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.

6. Bổ sung thêm trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Với những quy định mới đã quy định rõ ràng hơn, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Từ đó, giúp việc quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 được thống nhất và đạt hiệu quả cao.

Nội dung văn bản tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập