Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Phạm Đình Quang Ngày đăng tin: 12/12/2019 Lượt xem: 17

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo Quy chế này, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện, cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương đặt tại thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai công tác thanh tra hằng năm đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thành tra hằng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp; trừ trường hợp thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, thanh tra chuyên đề đột xuất theo chỉ đạo bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thanh tra theo đơn thư tố cáo đối với doanh nghiệp, thanh tra theo chính yêu cầu của doanh nghiệp.

Thanh tra thành phố là cơ quan chủ trì, theo dõi, kiểm tra, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện Quy chế.

Xenm chi tiết Quyết định số 5514/QĐ-UBND tại đây./.

Phạm Đình Quang

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập