Sử dụng địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 30/11/2019 Lượt xem: 15

UBND thành phố vừa có văn bản cho phép các tổ chức sử dụng địa danh để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

Cụ thể, Hội Nông dân xã Hòa Châu sử dụng địa danh “Quang Châu” để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể “Bánh khô mè Quang Châu”, dùng cho sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bánh khô mè. Hội Nông dân xã Hòa Phong sử dụng địa danh “Túy Loan” để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể “Bánh tráng Túy Loan”, dùng cho sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bánh tráng.

Hội Nông dân xã Hòa Bắc sử dụng địa danh “Hòa Bắc” để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể “Chè dây Hòa Bắc”, dùng cho sản phẩm và dịch vụ liên quan đến chè dây. Hội Nông dân xã Hòa Nhơn sử dụng địa danh “Hòa Nhơn” để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể “Kiệu hương Hòa Nhơn”, dùng cho sản phẩm và dịch vụ liên quan đến kiệu hương. Hợp tác xã Rau-Hoa-Củ-Quả Hòa Vang sử dụng địa danh “Hòa Ninh” để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể “Bưởi Hòa Ninh”, dùng cho sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bưởi.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp, hướng dẫn các đơn vị: Hội Nông dân xã Hòa Châu, Hội Nông dân xã Hòa Phong, Hội Nông dân xã Hòa Bắc, Hội Nông dân xã Hòa Nhơn và Hợp tác xã Rau-Hoa-Củ-Quả Hòa Vang đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu tập thể nói trên và sử dụng nhãn hiệu đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

Trích nguồn từ Báo điện tử Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập