Tập huấn tuyên truyền pháp luật về mã số mã vạch và quản lý mã số, mã vạch cho doanh nghiệp
Người đăng tin: Trần Phạm Nam Trân Ngày đăng tin: 29/11/2019 Lượt xem: 34

Thực hiện kế hoạch hoạt động tuyền truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2019; đồng thời nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nắm bắt kịp thời các quy định mới của pháp luật trong công tác quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 29/11/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị tuyên truyền pháp luật về mã số mã vạch và quản lý mã số, mã vạch cho đối tượng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh có sử dụng mã số, mã vạch cũng như có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

(Hình ảnh học viên tham dự Tập huấn tuyên truyền pháp luật về mã số mã vạch và quản lý mã số, mã vạch)

Hội nghị tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Hướng dẫn cách lập hồ sơ, đăng kí mới mã số mã vạch và quản lý dữ liệu trên phần mềm vnpc.gs1.org.vn của Trung tâm mã số mã vạch quốc gia

Tại buổi tập huấn, thông qua trao đổi thảo luận, doanh nghiệp đã nắm bắt, cập nhật lại được các nội dung liên quan đến việc bổ sung mã sản phẩm, đóng phí duy trì, thông tin kê khai chi tiết trên phần mềm vnpc.gs1.org.vn.

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập