Tìm kiếm
Trả lời đơn yêu cầu xử lý xâm phạm của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành (địa chỉ: 36 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)
Người đăng tin: Vân Thị Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 28/11/2019 Lượt xem: 93

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng nhận được Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành (địa chỉ: 36 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) yêu cầu xử lý hành vi của các cơ sở: Taxi tải Đà Nẵng Thuận Thành (địa chỉ: 12 Đinh Thị Hòa, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Taxi tải Nhân Hòa (địa chỉ: 59 Nguyễn Hữu Dật, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) và Taxi tải Thuận Thanh (địa chỉ: 25 Trung Nghĩa 2, Đà Nẵng) do có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành.


Trong phạm vi thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, qua xem xét hồ sơ do Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành cung cấp, căn cứ quy định pháp luật và ý kiến chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ về xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng xét thấy:

1. Đối với hành vi của Taxi tải Nhân Hòa (địa chỉ: 59 Nguyễn Hữu Dật, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) và Taxi tải Thuận Thanh (địa chỉ: 25 Trung Nghĩa 2, Đà Nẵng) về việc chèn số điện thoại và link liên kết khi khách hàng tìm kiếm “Taxi tải Thuận Thành”, đưa thông tin quảng cáo trên website không đúng như thông tin do Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành cung cấp là không thuộc thẩm quyền xử lý của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành (địa chỉ: 36 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) là chủ sở hữu nhãn hiệu “TT GỌI ĐÂU CÓ ĐÓ, hình” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 95891 cấp ngày 14/02/2008 (thời hạn hiệu lực đến ngày 05/4/2026) cho “dịch vụ vận tải” thuộc nhóm 39. Phạm vi bảo hộ: Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “TT”, “GỌI ĐÂU CÓ ĐÓ”, hình ô tô. Như vậy, nhãn hiệu được bảo hộ cách thể hiện khác biệt của mỗi thành phần (nếu có) và/hoặc bố cục tạo bởi sự kết hợp của các thành phần đó.

Căn cứ các hình ảnh chụp do Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành cung cấp, có thể thấy: Taxi tải Đà Nẵng Thuận Thành (địa chỉ: 12 Đinh Thị Hòa, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) có tên ở trên website không tương tự với nhãn hiệu “TT”, “GỌI ĐÂU CÓ ĐÓ”, hình” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 95891 ngày 14/02/2008 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành. Do vậy, dù kinh doanh trong cùng lĩnh vực vận tải nhưng việc Taxi tải Đà Nẵng Thuận Thành sử dụng dấu hiệu “TT TAXI TẢI ĐÀ NẴNG THUẬN THÀNH”, “CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THUẬN THÀNH” trên website và các phương tiện kinh doanh khác không phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 95891 ngày 14/02/2008 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành.

3. Về tên thương mại “Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành”: Theo quy định tại Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ về điều kiện để chủ thể kinh doanh mang tên thương mại được bảo hộ, chưa đủ cơ sở để cho rằng tên gọi của “Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành” đã được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại. Do đó, những chỉ dẫn thương mại, cụ thể là “TT TAXI TẢI ĐÀ NẴNG THUẬN THÀNH”, “CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THUẬN THÀNH” gắn trên website, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác sẽ không được xem xét yếu tố xâm phạm quyền đối với tên chủ thể kinh doanh là Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Thuận Thành./.


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 5 1 2 2 8 8

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập