Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 27/11/2019 Lượt xem: 133

Trong năm 2019, Sở xây dựng Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 25/01/2019 triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Để thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi tắt là PBGDPL), Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến toàn văn nội dung Luật PBGDPL, Nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL và chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2013 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Đồng thời, để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL và thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND thành phố về việc triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 25/01/2019 triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Cách thức triển khai, tổ chức thực hiện

Lãnh đạo Sở thường xuyên tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Trong đó, hoạt động PBGDPL về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ và hạt nhân được Sở quan tâm chú trọng tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức khác nhau:

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội thi, in ấn phẩm phát hành Poster và tờ rơi, sổ tay hỏi đáp, gửi thông báo về các văn bản quy phạm pháp luật đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ…..

- Đăng các tin, bài liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ trên Trang thông tin điện tử của Sở và các Website của các đơn vị trực thuộc như Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ.

- Phối hợp với các báo, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng xây dựng phóng sự, sản xuất chương trình cho chuyên mục về khoa học và công nghệ. Mở rộng sự phối hợp với các đơn vị truyền thông khác như: Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC2) và Đài truyền hình quốc gia khu vực miền Trung và Tây Nguyên (VTV8), Cổng Thông tin điện tử thành phố… Đặc biệt, sử dụng hình thức phát trực tiếp chương trình hội thảo và đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

2. Kết quả hoạt động PBGDPL

Trong năm 2019, hoạt động đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ được Sở tăng cường trên mọi phương diện và đem lại nhiều kết quả tích cực.

- Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: Tổ chức 02 hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thu hút hơn 250 đại biểu tham dự nhằm phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ và hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2019 với chủ đề “Hướng tới Giải Vàng: Sở hữu trí tuệ và Thể thao”.

- Lĩnh vực tiết kiệm năng lượng

Tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng khách sạn, resort, tòa nhà”, trong đó phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật sau: Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010, Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2020.

- Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Tổ chức 03 hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng[1] nhằm phổ biến quy định về chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ  lưu thông trên thị trường.

- Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân: Tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ bức xạ trong nông nghiệp, chế tạo vật liệu y sinh và xử lý môi trường” với 65 đại biểu tham dự thuộc các trường đại học, các quận huyện, các sở ban ngành, Trung tâm Y tế, các doanh nghiệp chế biến nông sản, thuỷ hải sản, sản xuất dụng cụ y tế, đông nam dược, thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi thuỷ hải sản và tổ chức lớp đào tạo An toàn bức xạ năm 2019.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, Sở đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội thảo, tập huấn nhằm đưa các chính sách pháp luật về hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ đến gần với các đối tượng cần được phổ biến, cụ thể:

+ Tổ chức lớp tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đoàn thanh niên, thanh niên, học sinh, sinh viên, Hội Phụ nữ quận Hải Châu với hơn 400 học viên tham gia; phối hợp với Thành đoàn tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố năm 2019.

+ Phối hợp với Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử và fanpage Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ với chủ đề “Chính sách Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng” nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5). Mục đích chương trình đối thoại nhằm giới thiệu đến doanh nghiệp những chủ trương chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, giải đáp và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp được trao đổi trực tiếp về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ phục vụ cho việc sản xuất và kinh doanh.

+ Tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho các cán bộ quản lý của địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo”.

+ Tổ chức Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 - SURF 2019. SURF bao gồm các hoạt động: Hội nghị; Hội thảo; Chương trình kết nối đầu tư và kinh doanh; Cuộc thi Thuyết trình dự án khởi nghiệp; Triển lãm các gian hàng dự án; Đêm hội Networking Night...cùng nhiều hoạt động kết nối khác. Sự kiện được tổ chức với mong muốn tăng cường sự liên kết giữa các hệ sinh thái khởi nghiệp của các tỉnh thành, kết nối nguồn lực cộng đồng tại các địa phương và đồng thời góp phần đưa Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của khu vực.

- Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Công tác thông tin khoa học và công nghệ được đa dạng hoá về nội dung và hình thức, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

+ Truyền thông trên báo, đài: Thực hiện 05 bài viết trên báo Đà Nẵng[2]  và 05 phóng sự phát sóng trên Đài Danang tv và VTC2[3].

+ Thực hiện đưa tin về các sự kiện của Sở như: truyền thông buổi Diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố năm 2019[4]; truyền thông Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 - SURF 2019[5].

+ Thường xuyên theo dõi và giải đáp thắc mắc các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân qua Cổng thông tin điện tử của Sở.

+ Cập nhật và phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật ban hành mới thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Sở trên Trang Thông tin điện tử của Sở để cung cấp thông tin kịp thời cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác.

+ Thực hiện việc phổ biến thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ  trên Trang Thông tin điện tử và các website của các đơn vị trực thuộc.     

III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL

1. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL

Báo cáo viên pháp luật của Sở có chuyên môn sâu trong lĩnh vực quản lý về khoa học và công nghệ. Trên cơ sở yêu cầu công tác PBGDPL, Sở mời chuyên gia từ các đơn vị như: Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ… tham gia báo cáo, giảng dạy tại các lớp tập huấn.  Sở bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách theo dõi hoạt động PBGDPL.

2. Về kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL

Sở đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để thực hiện công tác PBGDPL.

IV. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

1. Đánh giá việc triển khai công tác PBGDPL năm 2020

Nhìn chung, hoạt động PBGDPL của Sở trong năm cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác PBGDPL 

- Tiếp tục phổ biến kịp thời, rộng rãi các văn bản pháp luật mới được Quốc hội, UBTV Quốc hội thông qua và Chính phủ, Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành đến từng nhóm đối tượng, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan trên địa bàn thành phố; tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản có liên quan. Đặc biệt, Sở chú trọng truyền thông về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây là 02 nội dung được Lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo nhằm phát triển doanh nghiệp và xây dựng thành phố khởi nghiệp.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng có trọng tâm, xây dựng theo chuyên đề, nhóm văn bản, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Thuận lợi

- UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để các cơ quan, ban ngành phối hợp thực hiện tốt hoạt động PBGDPL.

- Lãnh đạo Sở quan tâm tạo điều kiện bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện tốt công tác PBGDPL.

- Sự phối hợp của các cơ quan thực thi, cơ quan báo, đài truyền hình và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố luôn được duy trì và phát triển tốt.

3. Khó khăn

- Số lượng Báo cáo viên pháp luật của Sở còn hạn chế về số lượng. Do báo cáo viên pháp luật thực hiện công tác kiêm nhiệm nên ít có điều kiện, thời gian đầu tư trong việc trau dồi, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL.

V. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Năm 2020, trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện công tác PBGDPL của thành phố, Sở sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai trong Sở và thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục duy trì và đa dạng hình thức tuyên truyền, PBGDPL.

- Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật ngành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Nhìn chung, trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên tất cả các lĩnh vực được giao, bao gồm: sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ và hạt nhân ... Ngoài ra, Sở tập trung chú trọng phổ biến các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp của miền trung. 


[1] - 02 Hội nghị tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho tất cả các cơ quan hành chính trên địa bàn  thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của 132 cán bộ, công chức tham dự.

- 01 Hội nghị tập huấn nội dung Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ  lưu thông trên thị trường cho đối tượng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng trang mức, mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

[2] Các bài: Nhiều ích lợi từ quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ; Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; Gỡ khó cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Liên kết, phát triển các ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ; Tạo nền tảng vững chắc cho khởi nghiệp.

[3] - Đài Danang tv: thực hiện 01 phóng sự: An toàn bức xạ - hạt nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Đài truyền hình VTC (kênh VTC2) thực hiện 4 phóng sự: Hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Liên kết phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn Đà Nẵng; Ứng dụng công nghệ bức xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong y dược tại thành phố Đà Nẵng.

[4] Thực hiện sản xuất video tổng hợp về buổi diễn tập; truyền thông đưa tin trên trang Thông tin điện tử của Sở và Trang web Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về buổi diễn tập.

[5] Truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc sự kiện; phối hợp với báo đài đưa tin về sự kiện.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập