Thông báo nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 20/11/2019 Lượt xem: 60

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2019 để các tổ chức, cá nhân biết và nộp hồ sơ trước ngày 30/11/2019.

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2019 để các tổ chức, cá nhân biết và nộp hồ sơ trước ngày 30/11/2019.

Các nội dung chi tiết xem tại Thông báo kèm theo: Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng (click tải về)./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập