Nghiệm thu đề tài: Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 10/12/2014 Lượt xem: 32

Sáng ngày 8 tháng 12 năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu đề tài cấp thành phố “Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do Tiến sĩ Trần Hậu Ngọc -Viện đánh giá khoa học và định giá công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chủ nhiệm đề tài.

Sáng ngày 8 tháng 12 năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" do Tiến sĩ Trần Hậu Ngọc -Viện Trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chủ nhiệm đề tài.

Theo Ban chủ nhiệm đề tài, qua khảo sát, nghiên cứu số liệu ở 80 doanh nghiệp ở các lĩnh vực như: cơ khí, cao su, dệt may, giày da...của Đà Nẵng đã thấy được các chỉ số T,H,I,O và TCC của từng doanh nghiệp và tính toán được chỉ số trung bình của các nhóm ngành và trung bình của chung về công nghệ của toàn thành phố, bước đầu đã xây dựng được hệ thống thang điểm cho phép lượng hóa các thành phần, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp. Đồng thời Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã xây dựng được cơ sở dữ liệu trang website tạo thuận lợi cho việc cập nhật, lưu trữ, xử lý và truy cập thông tin phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin, quản lý nhà nước về trình độ công nghệ các doanh nghiệp, liên kết các trang web cung cấp thông tin, kết nối nhu cầu công nghệ giữa các doanh nghiệp.

Kết quả đề tài cũng đã đề xuất một số công cụ cho phép sử dụng các kết quả đánh giá về trình độ công nghệ vào việc hoạch định các chiến lược phát triển công nghệ và chiến lược phát triển kinh tế của các doanh nghiệp Đà Nẵng. Đề tài cũng đã đề xuất như: thành phố Đà Nẵng nên đầu tư vào các ngành có lợi thế về công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến thủy sản, giày da, may mặc, cơ khí, hóa chất và đặc biệt cần chú trọng vào chiến lược phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp phụ tùng chi tiết cho các hãng sản xuất lớn đang có mặt trên địa bàn.

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, đây là đề tài đầu tiên phục vụ cho ngành khoa học công nghệ, giúp việc quản lý công nghệ của các doanh nghiệp đạt hiệu quả và chính xác, hàng năm Sở sẽ tiếp tục bổ sung kết quả điều tra khảo sát công nghệ ở các doanh nghiệp để đánh giá được thực trạng công nghệ của các doanh nghiệp, từ đó có những chính sách, cơ chế hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp thay đổi, lựa chọn công nghệ phù hợp khả năng tài chính cũng như quy mô của doanh nghiệp.

Kết quả đề tài đã được Hội đồng đánh giá xếp loại: Khá.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập