Hội thảo khoa học "Đánh giá trình độ công nghệ thành phố Đà Nẵng"
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/12/2014 Lượt xem: 49

Ngày 05/12/2014, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học "Đánh giá trình độ công nghệ thành phố Đà Nẵng" do Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ chủ trì và TS Trần Hậu Ngọc làm Chủ nhiệm đề tài.

Ngày 05/12/2014, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học "Đánh giá trình độ công nghệ thành phố Đà Nẵng" do Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ chủ trì và TS Trần Hậu Ngọc làm Chủ nhiệm đề tài.

Thành phần tham dự hội thảo bao gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành có liên quan như Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCN và CX Đà Nẵng, Ban quản lý KCNC Đà Nẵng, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Cục Thống kê TP Đà Nẵng, Công ty Khai thác hạ tầng các KCN Đà Nẵng, Công ty Cổ phần đầu tư KCN Hòa Cầm... và một số chuyên gia về đánh giá trình độ công nghệ. Chủ trì Hội thảo do TS Lê Quang Nam (Giám đốc Sở) và TS Trần Hậu Ngọc (Viện trưởng) đồng chủ trì hội thảo.

Ảnh Hội thảo

Hội thảo đã giới thiệu kết quả ban đầu đánh giá thực trạng trình độ công nghệ doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ kết quả điều tra, khảo sát các doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm quản lý và đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp (dạng trang Web) rất thuận tiện cho việc cập nhật, lưu trữ, xử lí và truy cập thông tin phục vụ cho công tác tra cứu, tìm kiếm thông tin và quản lí của các đối tượng doanh nghiệp khác nhau. Phần mềm đã tính toán được một cách định lượng các chỉ số T, H, I, O và TCC của từng doanh nghiệp được khảo sát và tính toán được các chỉ số trung bình của các nhóm ngành và trung bình chung của toàn thành phố; các chỉ số được trình bày dưới dạng bảng số liệu hoặc dưới dạng các biểu đồ thuận tiện cho việc so sánh, đánh giá.

Kết quả đề tài có thể giúp cho các cơ quan quản lý biết được thực trạng trình độ công nghệ doanh nghiệp ở địa phương, từ đó đề xuất những giải pháp khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp thông qua truy cập cơ sở dữ liệu có thể tự mình đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ, có thể so sánh doanh nghiệp mình với trung bình của ngành, của thành phố, biết trình độ của mình đang ở đâu để từ đó có các định hướng đổi mới.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập