Cấp bổ sung nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty TNHH Châu Đà
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 28/10/2019 Lượt xem: 44

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt cấp bổ sung nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU ĐÀ

Ngày 28/10/2016, Công ty TNHH Châu Đà đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN số 01/2016/DNKHCN từ kết quả KH&CN “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy CNC Plasma CP2060” để hình thành các sản phẩm Máy cắt CNC Plasma CP1530, CP2060 và CP30120.

Dụa vào Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước số 04/GXN-SKHCN ngày 03/10/2019 do Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng câp Công ty TNHH Châu Đà cho nhiệm vụ “Chế tạo máy cắt đột V CNC” để hình thành sản phẩm: Máy cắt đột V CNC Model APS-35180-V200; Máy cắt đột V CNC Model APS-35180-V150. Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt cấp bổ sung nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU ĐÀ. 

Công ty TNHH Châu Đà có địa chỉ trụ sở chính: 77 Phó Đức Chính, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236. 3668 897                        Email: info@cda.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0401527869 ngày 28 tháng 01 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

STT

Tên kết quả khoa học và công nghệ

Tên sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ

1

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy CNC Plasma CP2060

1. Máy cắt CNC Plasma CP1530

2. Máy cắt CNC Plasma CP2060

3. Máy cắt CNC Plasma CP30120

2

Chế tạo máy cắt đột V CNC

1. Máy cắt đột V CNC Model APS-35180-V200

2. Máy cắt đột V CNC Model APS-35180-V150

Một số hình ảnh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của Công ty TNHH Châu Đà:

(Ảnh: Máy cắt đột V CNC Model APS-35180)

(Ảnh: Máy cắt CNC Plasma CP1530)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập