Tìm kiếm
Hướng dẫn chức năng Đại lý Dịch vụ bưu chính công ích
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/10/2019 Lượt xem: 111


1. Giao diện đăng ký sử dụng dịch vụ của công dân

Tổ chức, công dân có thể yêu cầu sử dụng dịch vụ của Đại lý dịch vụ bưu chính công ích bằng 1 trong 3 cách:

- Qua Tổng đài dịch vụ công 1022

- Tại địa chỉ https://egov.danang.gov.vn/dailyDVC

- Đến trực tiếp tại bưu cục.

Hình 1. Giao diện đăng ký tại địa chỉ https://egov.danang.gov.vn/dailyDVC

Khi nhận được yêu cầu của tổ chức, công dân, nhân viên Bưu điện sẽ kiểm tra hồ sơ, hỗ trợ nộp cho cơ quan chức năng bằng hình thức trực tiếp (đối với thủ tục hành chính mức 2), trực tuyến (đối với thủ tục hành chính mức 3, 4).

2. Giao diện tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan

a) Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi nhận hồ sơ do Đại lý dịch vụ bưu chính công ích nộp sẽ tiếp nhận như những hồ sơ được nộp bởi chính tổ chức, công dân, không phát sinh thao tác khác.

b) Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: Khi cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, ở cuối trang tiếp nhận có nút chọn “Đăng ký trả kết quả tại nhà qua Bưu chính Công ích (Bưu điện Đà Nẵng)”.

Hình 2. Giao diện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp

Nếu tổ chức, công dân chọn dịch vụ này, sau khi hồ sơ có kết quả, thông tin về hồ sơ (tên hồ sơ, kết quả, cơ quan trả kết quả) và chủ hồ sơ (tên, số điện thoại liên lạc) được gửi về Bưu điện Đà Nẵng. Nhân viên Bưu điện Đà Nẵng sẽ đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, công dân.

Thông tin chi tiết về phí dịch vụ chọn xem tại nút “Hiển thị bảng phí dịch vụ bưu điện”.

Hình 3. Bảng thông tin phí dịch vụ Bưu điện

c) Trả kết quả hồ sơ trực tiếp và trực tuyến

Nếu hồ sơ có đăng ký sử dụng dịch vụ trả kết quả tại nhà thông qua Đại lý dịch vụ bưu chính công ích, tại trang trả kết quả của cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có dòng chữ màu xanh thông báo đơn vị sẽ nhận hồ sơ như hình 4.

Hình 4. Trang trả kết quả đối với hồ sơ sử dụng dịch vụ


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 5 1 0 2 1 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập