Hội thảo Góp ý báo cáo tổng kết nhiệm vụ đánh giá và phân tích năng suất lao động, tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2018
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 24/10/2019 Lượt xem: 53

Nhằm làm rõ nội dung, bản chất của chỉ tiêu năng suất, phương pháp tính và xử lý số liệu để tính toán năng suất lao động (NSLĐ), tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2018. Sáng ngày 22/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý báo cáo tổng kết nhiệm vụ đánh giá và phân tích năng suất lao động, tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2018.

Hội thảo có sự tham dự và chủ trì của PGS.TS. Tăng Văn Khiêm – Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê – Tổng cục Thống kê, Ông Trần Văn Hoàng – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, Ông Nguyễn Bá Hòa - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng; Và đại diện lãnh đạo một số cơ quan liên quan trên địa bàn Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Hoàng – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, PGS.TS. Tăng Văn Khiêm đã trình bày nội dung chính của Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá và phân tích năng suất lao động, tốc dộ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2018”. Báo cáo đã phân tích và chỉ rõ mức độ đóng góp của các yếu tố vào tăng NSLĐ chung toàn nền kinh tế, đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng GRDP thành phố Đà Nẵng qua các năm và bình quân năm các giai đoạn. Trên cơ sở tính toán và phân tích đó, kết hợp với các thông tin về điều kiện tự nhiên, về đặc điểm phát triển kinh tế xã hội… của Đà Nẵng, nhiệm vụ đã đề xuất một số giải pháp nâng cao NSLĐ và tăng năng suất các nhân tố tổng hợp góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

PGS.TS. Tăng Văn Khiêm – Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê – Tổng cục Thống kê trình bày báo cáo nhiệm vụ

Để đạt được mục tiêu trên, bên cạch các giải pháp chung trong nhiệm vụ đã đề xuất, tại Hội thảo đã chỉ ra mốt số giải pháp cụ thể như:

  • Cải thiện môi trường kinh doanh;
  • Khuyến khích, thu hút đầu tư;
  • Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ người lao động;
  • Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;
  • Thúc đẩy mở rộng liên kết thị trường, khai thác lợi ích kinh tế theo quy mô;
  • Triển khai các sáng kiến thúc đẩy nâng cao năng suất của doanh nghiệp;
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực.

Hội thảo hy vọng với kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học trên sẽ cung cấp thêm kiến thức cho những người quan tâm về phương pháp tính NSLĐ và tốc độ tăng TFP cũng như phương pháp phân tích các chỉ tiêu ở cấp tỉnh, thành phố; Bổ sung thêm thông tin cho những người làm công tác chuyên môn, những nhà quản lý về thực trạng NSLĐ, tốc dộ tăng TFP và biến động của chúng trong những năm qua ở Đà Nẵng, giúp thành phố bổ sung thêm những căn cứ  quan trọng trong đánh giá và chỉ đạo điều hành phát tiển kinh tế trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng một cách sát thực và hiệu quả hơn.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập